Sporten en motivatie

Sporter

Motivatie is belangrijk als je conditie wilt opbouwen en later je conditie op peil wilt houden. Je moet gemotiveerd zijn om het vol te houden. Als de echte wil er is, heb je de basis gelegd voor gedrag als doorzetten en je best doen.

De meeste mensen die hun conditie opbouwen of op peil houden hebben soms wel eens geen zin, ondanks dat ze zich hadden voorgenomen om een flinke training af te werken. Motivatie is een complexe wisselwerking tussen interne en externe krachten die resulteren in een bepaalde vorm van gedrag.

Tips om gemotiveerd te blijven..
1. Variatie: doe niet telkens dezelfde oefeningen
2. Stel doelen
3. Doe als het kan ook andere sportactiviteiten
4. Nieuw materiaal stimuleert de motivatie
5. Beloon jezelf na een behaalde doelstelling of training
6. Boek je progressie, dan is dit niet iets vanzelfsprekends, dit kun je dit zien als beloning

Welke motivatie heb jij?
Men spreekt van interne en externe motivatie. Bij interne motivatie kun je denken aan het sporten als doel op zich. De motivatie komt dan uit de sporter zelf. Er zijn drie soorten interne motivatie:

– Motivatie voor stimulatie: sporten om bepaalde ervaring op te doen, bijvoorbeeld het fietsen door mooie omgeving en het plezier dat hieruit voorkomt
– Ontdekken van nieuwe aspecten of het leren van nieuwe technieken: bijvoorbeeld schaatsen
– Behoefte om iets te presteren en het plezier dat hieruit voorkomt : bijvoorbeeld het lopen van een marathon of het beklimmen van een berg.

Uitleg
Interne motivatie is belangrijk om het sporten vol te houden, maar met alleen interne motivatie red je het vaak niet. Niemand kan altijd gemotiveerd zijn. Vaak is een combinatie van interne motivatie en externe motivatie het best. Bij externe motivatie kun je denken aan het stellen van een doel. Dit doel wekt dan als een steuntje in de rug.

Bij externe motivatie kan de sport gebruikt worden als middel om een doel te bereiken, bijvoorbeeld om af te vallen. Externe motivatie kan ook komen omdat dat je moet sporten van een trainer, vrienden of je ouders. Ook het krijgen van geld als (top)sporter kan een externe factor zijn. Men spreekt dan van externe regulatie. Deze externe regulatie kan interne druk worden als de sporter zich verplicht voelt te sporten omdat hij of zij zich anders schuldig voelt. De externe druk is dan intern geworden. Bij geïdentificeerde regulatie is externe motivatie die uit de sporter zelf komt, maar dan bedoeld is als doel om goed te presteren en uiteindelijk te winnen.